top of page
Bir toplantıda

S.S.S.

Genel

GENEL

1.S: Kitlesel Fonlama ne anlama geliyor?

C: Kitlesel fonlama, bir grup insanın seçilen bir veya daha fazla projeye yatırım yapması anlamına gelir. Projeler bankacılık kriterlerine benzer standartlara göre seçilir, gözden geçirilir ve  sunulur.

2.S: Ödemeler ne sıklıkla yapılır?

C: Faiz geri ödemelerinin ödeme sıklığı esnektir ve her bir kredi ile birlikte fon sağlayıcısı tarafından tanımlanır. Çoğu kredi aylık geri ödeme planına sahip olsa da, bu her 1, 3, 6 veya 12 ayda bir olabilir. Tek ödemeli kredi söz konusu olduğunda, geri ödeme vade sonunda (azami 60 ay) yapılacak ve kredi vadesi boyunca sadece faiz ödenecektir. Tamamen tek ödemeli kredide ise vade sonunda (en fazla 36 ay) hem geri ödeme hem de faiz ödenecektir.

3.S: Max Crowdfund ne tür krediler sunuyor?

C: Sabit bir tutarın periyodik olarak (genellikle aylık) geri ödendiği krediler olan doğrusal krediler. Sabit tutar, kredi tutarının periyodik geri ödemelerin sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Aylık geri ödemeler nedeniyle çift yönlü borç söz konusudur ve aylık faiz ödemeleri zaman içinde azalır. Bu tür bir kredide isteğe bağlı olarak ödemesiz bir dönem bulunabilir; bu dönemde yalnızca faiz ödemeleri yapılır ve kalan süre boyunca daha yüksek sabit tutar ödenir. Diğer bir seçenek de vade sonunda kısmi ödeme yapmaktır.-Tek ödemeli krediler, periyodik faiz ödemeli (genellikle aylık) ve kredi anaparasının tamamının kredi vadesinin sonunda ödenmesi gereken kredilerdir. Borç tutarının yanı sıra faiz ödemeleri de kredi vadesi boyunca sabit kalır.-Tam kurşun krediler, kredi anaparasının tamamının ve faizlerin vade sonunda ödenmesi gereken kredilerdir.

YATIRIMCILAR

Yatırım

1.S: Minimum yatırım tutarı nedir?

C: Yatırımcılar gayrimenkule dayalı kredilere 100 € veya bunun katları tutarında yatırım yapabilirler.

2.S: Yatırım yapmak için hangi para birimini kullanabilirim?

C: Şu anda gayrimenkul destekli kredilere yatırım yapmak için yalnızca EURO kabul ediyoruz. Max Property Group Hisse Sertifikaları için yaptığımız gibi kripto para birimleri de dahil olmak üzere tüm para birimlerini kabul etmeyi hedefliyoruz, ancak bu durum regülatörlere bağlıdır.

3.S: Bir yatırım başarısız olursa ne olur?

C: Fon sağlayacı, kredi sözleşmesinde tanımlandığı gibi periyodik ödemeleri yapma yükümlülüklerini yerine getiremediğinde, Max Crowdfund takip edecektir. Yatırımcıları kredinin durumu hakkında bilgilendirmek için periyodik güncellemeler paylaşılacaktır. Temerrütten kurtulmak için, şartların değiştirilmesi gibi önlemler önerilebilir, ancak bu, çevrimiçi oylama yoluyla ilgili tüm yatırımcıların çoğunluğunun onayını gerektirir. En kötü senaryoda, Max Crowdfund Security Agent kredinin teminatı üzerinde işlem yapacak ve elde edilen geliri yatırımcılara dağıtacaktır.

FON SAĞLAYICILAR

Fon Bulma

1.S: Ne tür bir teminat gereklidir?

C: Herhangi bir kredi, en az bir mülk üzerinde birinci veya ikinci ipotek ile desteklenir. Kredi tutarı, birinci ipotek ile piyasa değerinin %90'ına veya ikinci ipotek ile %70'ine kadar olabilir. Mülkün icra değerine bağlı olarak, bir işletme veya özel teminat şeklinde ek teminat gerekebilir.

2.S: Kredi nasıl ödenir?

C: Bekleme süresi geçtikten ve en az minimum miktar toplandıktan sonra, önceden tanımlanmış ödeme koşulları Max Crowdfund tarafından kontrol edilir. Hepsi karşılandığında, toplanan tutar, başarı ücreti ve isteğe bağlı olarak ek hizmetler için ödenmemiş faturalardan toplam tutar (KDV dahil) düşülerek ödenecektir. Bu ödemenin nasıl yapılacağı kredi sözleşmesinde önceden tanımlanmıştır. Örneğin, kısmi ödeme bir mülk satın almak için notere yapılabilir ve kısmi ödeme fon sağlayıcının banka hesabına yapılabilir.

3.S: Max Crowdfund aracılığıyla hangi projeler kredi almaya uygundur?

C: Ticaret Odası'na kayıtlı kredibilitesi olan şirketler kredi almaya uygundur. Max Crowdfund ayrıca iş amaçlı dernekler, kooperatifler ve vakıflar için de kredilere aracılık eder. Kredinin amacı her zaman mülkle ilgilidir, ya geliştirmek, satın almak-kiralamak, satın almak-satmak ya da köprüleme / geçici finansman.

4.S: Kredi başvurum için hangi bilgileri sağlamam gerekiyor?

C: Kredi başvurunuzu değerlendirmek için aşağıdaki belgeler gereklidir:

-Güncel mali beyanname(ler);

-Tanınmış bir ekspertiz tarafından 3 aydan eski olmayan son ekspertiz raporu;

-Ticaret Odası kayıt örneği.

Kredi başvurunuzun özelliklerine bağlı olarak ek belgeler talep edilebilir.

bottom of page