top of page

Şartlar ve koşullar

Son güncelleme: 13 Ocak 2023

Lütfen Hizmetimizi kullanmadan önce bu hüküm ve koşulları dikkatlice okuyun.

Yorum ve Tanımlar

Tercüme

Baş harfi büyük olan kelimeler aşağıdaki şartlar altında tanımlanmış anlamlara sahiptir. Aşağıdaki tanımlar, ister tekil ister çoğul olsun, aynı anlamı taşıyacaktır.

Tanımlar

Bu Hüküm ve Koşulların amaçları doğrultusunda:

  • Bağlı kuruluş, bir tarafı kontrol eden, bir tarafça kontrol edilen veya bir tarafla ortak kontrol altında olan bir kuruluş anlamına gelir; burada "kontrol", yöneticilerin veya diğer idari otoritenin seçiminde oy kullanma hakkına sahip hisselerin, öz sermaye paylarının veya diğer menkul kıymetlerin %50 veya daha fazlasının mülkiyeti anlamına gelir. .

  • Ülkenin atıfta bulunduğu ülke: Türkiye

  • Şirket (bu Sözleşmede "Şirket", "Biz", "Bize" veya "Bizim" olarak anılacaktır), Immoex UG, Üniversite Cad. Kazımdirik Mah. No:116 Ofis:28 Bornova/İzmir.

  • Cihaz Bilgisayar, cep telefonu veya dijital tablet gibi Hizmete erişebilen herhangi bir cihaz anlamına gelir.

  • Hizmet, Web Sitesini ifade eder.

  • Hüküm ve Koşullar ("Şartlar" olarak da anılır), Hizmetin kullanımına ilişkin Siz ve Şirket arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturan bu Hüküm ve Koşullar anlamına gelir. Bu Hüküm ve Koşullar sözleşmesi,  yardımıyla oluşturulmuştur.Şartlar ve Koşullar Oluşturucu.

  • Üçüncü Taraf Sosyal Medya Hizmeti, bir üçüncü tarafça sağlanan ve Hizmet tarafından görüntülenebilecek, dahil edilebilecek veya kullanıma sunulabilecek herhangi bir hizmet veya içerik (veriler, bilgiler, ürünler veya hizmetler dahil) anlamına gelir.

  • Web sitesi Immo-EX'e atıfta bulunur, şu adresten erişilebilir: cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_https://immo-ex.com

  • Siz, Hizmete erişen veya Hizmet'i kullanan kişi veya duruma göre, söz konusu kişinin adına Hizmet'e eriştiği veya Hizmet'i kullandığı şirket veya diğer tüzel kişilik anlamına gelir.

Teşekkür

Bunlar, bu Hizmetin kullanımını yöneten Hüküm ve Koşullar ve Sizinle Şirket arasında geçerli olan sözleşmedir. Bu Hüküm ve Koşullar, tüm kullanıcıların Hizmetin kullanımına ilişkin hak ve yükümlülüklerini belirlemektedir.

Hizmete erişiminiz ve Hizmeti kullanımınız, bu Hüküm ve Koşulları kabul etmenize ve bunlara uymanıza bağlıdır. Bu Hüküm ve Koşullar, Hizmete erişen veya Hizmeti kullanan tüm ziyaretçiler, kullanıcılar ve diğer kişiler için geçerlidir.

Hizmete erişerek veya onu kullanarak, bu Hüküm ve Koşullara bağlı kalmayı kabul edersiniz. Bu Hüküm ve Koşulların herhangi bir bölümüne katılmıyorsanız, Hizmete erişemezsiniz.

18 yaşından büyük olduğunuzu beyan etmektesiniz. Şirket, 18 yaşından küçüklerin Hizmeti kullanmasına izin vermemektedir.

Hizmete erişiminiz ve Hizmeti kullanımınız aynı zamanda Şirketin Gizlilik Politikasını kabul etmeniz ve bunlara uymanız şartına bağlıdır. Gizlilik Politikamız, Uygulamayı veya Web Sitesini kullandığınızda kişisel bilgilerinizin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesine ilişkin politikalarımızı ve prosedürlerimizi açıklamakta ve Size gizlilik haklarınız ve kanunların Sizi nasıl koruduğu hakkında bilgi vermektedir. Lütfen Hizmetimizi kullanmadan önce Gizlilik Politikamızı dikkatlice okuyun.

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Hizmetimiz, Şirkete ait olmayan veya Şirket tarafından kontrol edilmeyen üçüncü taraf web sitelerine veya hizmetlere bağlantılar içerebilir.

Şirket, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya hizmetinin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde hiçbir kontrole sahip değildir ve hiçbir sorumluluk üstlenmez. Ayrıca, Sitede bulunan bu tür herhangi bir içerik, mal veya hizmetin kullanımından veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan veya kaynaklandığı iddia edilen herhangi bir hasar veya kayıptan Şirketin doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu veya yükümlü olmayacağını kabul ve beyan edersiniz. veya bu tür web siteleri veya hizmetler aracılığıyla.

Ziyaret ettiğiniz üçüncü taraf web sitelerinin veya hizmetlerinin hüküm ve koşullarını ve gizlilik politikalarını okumanızı önemle tavsiye ederiz.

Sonlandırma

Bu Hüküm ve Koşulları ihlal etmeniz de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir nedenle, önceden haber vermeksizin veya herhangi bir sorumluluk üstlenmeksizin erişiminizi derhal sonlandırabilir veya askıya alabiliriz.

Feshin ardından, Hizmeti kullanma hakkınız derhal sona erecektir.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Karşılaşabileceğiniz herhangi bir zarara bakılmaksızın, Şirketin ve tedarikçilerinin bu Şartların herhangi bir hükmü kapsamındaki tüm sorumluluğu ve yukarıdakilerin tümü için Sizin münhasır çözüm yolunuz, Hizmet aracılığıyla fiilen ödediğiniz miktar veya 100 USD ile sınırlı olacaktır. Hizmet aracılığıyla herhangi bir şey satın almadıysanız.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Şirket veya tedarikçileri hiçbir durumda özel, tesadüfi, dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan (kar kaybı, veri kaybı veya bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlu tutulamaz. diğer bilgiler, işin kesintiye uğraması, kişisel yaralanma, Hizmetin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan veya bunlarla herhangi bir şekilde ilgili olan mahremiyet kaybı, Hizmetle birlikte kullanılan üçüncü taraf yazılımı ve/veya üçüncü taraf donanımı veya aksi takdirde bu Koşulların herhangi bir hükmü ile bağlantılı olarak), Şirkete veya herhangi bir tedarikçiye bu tür zararların olasılığı konusunda bilgi verilmiş olsa ve çare ana amacını yerine getiremese bile.

Bazı eyaletler, tesadüfi veya dolaylı zararlar için zımni garantilerin hariç tutulmasına veya sorumluluğun sınırlandırılmasına izin vermez; bu, yukarıdaki sınırlamalardan bazılarının geçerli olmayabileceği anlamına gelir. Bu eyaletlerde, her bir tarafın sorumluluğu yasaların izin verdiği ölçüde sınırlandırılacaktır.

"OLDUĞU GİBİ" ve "MEVCUT OLDUĞU GİBİ" Sorumluluk Reddi

Hizmet Size "OLDUĞU GİBİ" ve "MEVCUT OLDUĞU GİBİ" ve tüm kusurları ve kusurları ile birlikte ve hiçbir garanti verilmeksizin sağlanmaktadır. Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Şirket, kendi adına ve Bağlı Şirketleri ve onların ilgili lisans verenleri ve hizmet sağlayıcıları adına, bunlarla ilgili olarak açık, zımni, kanuni veya başka türlü tüm garantileri açıkça reddeder. Ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk, unvan ve ihlal etmeme ile ilgili tüm zımni garantiler ve işlem, performans, kullanım veya ticaret uygulamasından doğabilecek garantiler dahil olmak üzere Hizmet. Yukarıda belirtilenlerle sınırlı olmaksızın Şirket, Hizmetin gereksinimlerinizi karşılayacağına, amaçlanan sonuçlara ulaşacağına, başka herhangi bir yazılım, uygulama, sistem veya hizmetle uyumlu olacağına veya çalışacağına, işleyeceğine dair hiçbir garanti veya taahhütte bulunmaz ve herhangi bir beyanda bulunmaz. kesinti olmadan, herhangi bir performans veya güvenilirlik standardını karşılayın veya hatasız olun veya herhangi bir hata veya kusur düzeltilebilir veya düzeltilecektir.

Yukarıda belirtilenleri sınırlamaksızın, ne Şirket ne de şirketin sağlayıcılarından herhangi biri, açık veya zımni herhangi bir beyan veya garanti vermez: (i) Hizmetin işleyişi veya kullanılabilirliği veya bilgi, içerik ve materyaller veya ürünlerle ilgili olarak üzerinde yer alan; (ii) Hizmetin kesintisiz veya hatasız olacağını; (iii) Hizmet aracılığıyla sağlanan herhangi bir bilgi veya içeriğin doğruluğu, güvenilirliği veya geçerliliği; veya (iv) Şirket tarafından veya Şirket adına gönderilen Hizmetin, sunucularının, içeriğinin veya e-postalarının virüs, komut dosyası, truva atı, solucan, kötü amaçlı yazılım, saatli bomba veya diğer zararlı bileşenler içermediğini.

Bazı yargı bölgeleri, belirli garanti türlerinin veya bir tüketicinin geçerli yasal hakları üzerindeki sınırlamaların hariç tutulmasına izin vermediğinden, yukarıdaki hariç tutmaların ve sınırlamaların bazıları veya tamamı Sizin için geçerli olmayabilir. Ancak böyle bir durumda, bu bölümde belirtilen istisnalar ve sınırlamalar, yürürlükteki yasa kapsamında uygulanabilir olan en geniş ölçüde uygulanacaktır.

Geçerli Hukuk

Bu Şartlar ve Hizmeti kullanımınız, kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Ülkenin kanunlarına tabi olacaktır. Uygulamayı kullanımınız ayrıca diğer yerel, eyalet, ulusal veya uluslararası yasalara tabi olabilir.

Uyuşmazlık Çözümü

Hizmetle ilgili herhangi bir endişeniz veya anlaşmazlığınız varsa, öncelikle Şirketle iletişime geçerek anlaşmazlığı gayri resmi olarak çözmeyi denemeyi kabul edersiniz.

Avrupa Birliği (AB) Kullanıcıları İçin

Avrupa Birliği tüketicisi iseniz, ikamet ettiğiniz ülkenin kanunlarının emredici hükümlerinden yararlanırsınız.

Amerika Birleşik Devletleri Yasal Uyumluluğu

(i) Amerika Birleşik Devletleri hükümet ambargosuna tabi olan veya Birleşik Devletler hükümeti tarafından "terörü destekleyen" bir ülke olarak belirlenen bir ülkede bulunmadığınızı ve (ii) olmadığınızı beyan ve garanti edersiniz. Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin yasaklanmış veya kısıtlanmış taraflar listesinde yer almaktadır.

Bölünebilirlik ve Feragat

Bölünebilirlik

Bu Koşulların herhangi bir hükmünün uygulanamaz veya geçersiz olduğuna karar verilirse, söz konusu hüküm, söz konusu hükmün amaçlarını yürürlükteki yasa kapsamında mümkün olan en geniş ölçüde gerçekleştirmek için değiştirilecek ve yorumlanacak ve geri kalan hükümler tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Feragat

Burada belirtilenler dışında, bu Koşullar kapsamında bir hakkın kullanılmaması veya bir yükümlülüğün yerine getirilmesinin istenmemesi, bir tarafın bu hakkı kullanma veya bundan sonraki herhangi bir zamanda böyle bir ifayı talep etme kabiliyetini etkilemeyecek veya bir ihlalden feragat edilmesi, bir feragat teşkil etmeyecektir. sonraki herhangi bir ihlal.

Tercüme Tercüme

Bu Hüküm ve Koşullar, Hizmetimizde Size sunduğumuz takdirde tercüme edilmiş olabilir. Bir anlaşmazlık durumunda orijinal İngilizce metnin geçerli olacağını kabul edersiniz.

Bu Hüküm ve Koşullardaki Değişiklikler

Tamamen Kendi takdirimize bağlı olarak, bu Koşulları herhangi bir zamanda değiştirme veya değiştirme hakkını saklı tutarız. Bir revizyon önemliyse, herhangi bir yeni şartın yürürlüğe girmesinden en az 30 gün önce bildirimde bulunmak için makul çabayı göstereceğiz. Önemli bir değişikliği neyin oluşturduğu tamamen Bizim takdirimize bağlı olarak belirlenecektir.

Bu revizyonlar yürürlüğe girdikten sonra Hizmetimize erişmeye veya Hizmetimizi kullanmaya devam ederek, revize edilen şartlara bağlı kalmayı kabul edersiniz. Yeni şartları tamamen veya kısmen kabul etmiyorsanız, lütfen web sitesini ve Hizmeti kullanmayı bırakın.

Bizimle iletişime geçin

Bu Hüküm ve Koşullar hakkında herhangi bir sorunuz varsa, bizimle iletişime geçebilirsiniz:

bottom of page